Tidigare projekt

Nedan finns några av våra tidigare projekt.

Kvibergsängar, Göteborg

Ett väl utfört arbete åt Barslund Sverige under september 2019.

Västerviks flygplats 2017

Västerviks flygplats utfört under hösten 2017.

Hallunda, E4 Södergående

Nattbeläggning i Hallunda, E4 Södergående, sep 2017 körbana K2.

Luleå flygplats (Kallax)

Flygplatsbeläggning är alltid en teknisk utmaning för att skapa så elastiska och hållbara beläggningar som möjligt. Asfalten måste också klara bränsle- och oljespill från flygplan.

Villaområde

Villaområde i Stockholm med exempel på ett spikrakt drag från en skicklig maskinförare.

Asfaltbeläggning i ett större garage

Asfaltbeläggning i ett större garage, Stockholm september 2016.

E4 Södergående, Nyköping

E4 Södergående, Nyköping Juli 2017.

Göteborg E20

Första lager justermassa på Lv 570 genom Säve, Göteborg. Vid besöket i oktober 2013 genomfördes även samtidigt en externrevision där revisor Per Lindberg från SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) stod för uppföljningen enligt SS-EN ISO 9001:2008.