Sandahls Grus & Asfalt verksamma i över 30 år

Det är med stolthet vi kan berätta att vi i över 30 års tid varit en ledande aktör i branschen inom asfaltbeläggningar med egen tillverkning.

Detta har gjorts möjligt tack vare våra medarbetare, leverantörer och framförallt kunder som vi har fått förtroendet att på ett snabbt och smidigt sätt möta deras krav.

Dessa 30 år har gemensamt att vi varje dag har haft hög kvalitet i fokus – vi var bl.a. först i branschen att bli godkända av RISE enligt deras nya kvalitetssystem – och vi fortsätter kommande 30 år med samma noggranna kvalitetsfokus.

Asfalt enligt kundens önskemål

För oss finns inga för stora eller för små uppdrag. Våra kunder är allt från offentliga beställare, bygg- och industriföretag, vägföreningar till privatpersoner som ska asfaltera en garageuppfart, parkering eller gata. Sandahls Grus & Asfalt AB utför asfaltbeläggningar med egen tillverkning.

Kvalitét

Sandahls produktionsmetoder innebär att vi alltid kan säkerställa kvaliteten. Oavsett hur stort eller litet uppdraget är tas en mängd av prover på laboratoriet vid respektive asfaltverk för att säkra kvalitén direkt. Det sker även provtagning ute på beläggningsplats om kunden så kräver, t ex Trafikverket.

Effektivitet

För oss är det viktig att snabbt och smidigt möta de krav som kunden ställer på asfaltbeläggning. När vi avslutar arbetet ska det vara rent och snyggt.

Företaget förfogar över tre asfaltanläggningar med en kapacitet på 160-180 ton/timme. Vi har därför möjlighet att leverera stora mängder under kort tid.

Anläggningarna utgörs genomgående av det schweiziska fabrikatet Amman.

Vår utläggningsutrustning håller samma höga kvalitet, både vad gäller asfaltläggare, vältar och klisterutrustning. Vi kan därför utföra våra arbeten på ett effektivt sätt.

Asfaltverk Hok